KAMILA PAWLIK

Prowadzę terapię dla osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia (online).

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanej przez PTTPB. Ponadto jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Pracę terapeutyczną opieram o nurt terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i elementy tzw. terapii III fali: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) i terapia oparta na współczuciu (CFT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu MSWiA w Otwocku, w Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa-Targówek, w prywatnych gabinetach, a także realizując liczne staże jako praktykant lub stażysta, m.in. w: Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Warszawie, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy – Oddział Psychiatryczny dla Dzieci.

specjalizacja

Udzielam pomocy osobom mierzącym się z:
– zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsywne),
– zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem,
– bezsennością,
– ADHD,
– myślami samobójczymi,
– uzależnieniami,
– perfekcjonizmem,

– uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnieniami behawioralnymi (np. hazard, gry komputerowe, zakupy).

W relacji terapeutycznej staram się bezwarunkowo akceptować osoby z którymi pracuję, podchodząc z pełnym szacunkiem i życzliwością do ich doświadczeń. Takie podejście pozwala na stworzenie przestrzeni pełnej zaufania, gdzie swobodnie można wyrażać swoje potrzeby. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w licznych konferencjach/szkoleniach, a moja praca podlega stałej superwizji.

cena sesji

sesja indywidualna (50 min.) – 170 zł

+48 603 806 504

zapisy@dobryschemat.pl