POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeżeli tutaj trafiłaś /-eś, to jasne, że cenisz swoją prywatność. My też traktujemy ją poważnie, dlatego poniżej zamieszczamy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie.

Administratorem strony jest Dobry Schemat. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz na kalina@dobryschemat.pl lub marta@dobryschemat.pl.

zasady w kilku zdaniach

1. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony (wyświetlone podstrony, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, spędzony czas). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Google Analytics czy nie.

3. Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie zasad administrowania danymi, ciasteczkami i ustawieniami prywatności.

dane osobowe i uprawnienia

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Dobry Schemat.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś / – eś.

odwołania

Jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam i w jakim celu się je przetwarza. W każdym momencie możesz skorzystać z podanych wyżej adresów e-mail, aby usunąć swoje dane.

bezpieczeństwo

Dane osobowe, które pozostawiasz na tej stronie, mają zapewnione bezpieczeństwo, są gromadzone z zachowaniem należytej staranności i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.

2. Osoby i firmy, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i jest usuwana w pewnych odstępach czasu.

pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu kontaktu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies podmiotów trzecich odnoszą się zwłaszcza do cookies wykorzystywanych przez Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.