MARTA GÓRSKA

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu.

Pracuję również podejściem EMDR skoncentrowanym na przetwarzaniu emocjonalnym trudnych i traumatycznych przeżyć. Stale kontynuuję edukację w tym podejściu korzystając z kursów specjalistycznych. Jestem również terapeutą Brainspotting.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i The International Society of Schemat Therapy.

Współpracuję z Uniwersytetem SWPS, prowadzę tam zajęcia dla Studentów Studiów Podyplomowych, Psychologów w zakresie diagnozowania klinicznego w oparciu o wystandaryzowane metody pomiaru stanu psychicznego. W tym zakresie oferuję interwizje z zakresu diagnozy MMPI-2. 

W przeszłości współpracowałam z Zakładem Psychologii Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Oddziałem Psychiatrycznym Męskim z Oddziałem Podsądowym w Węgorzewie, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Dostrojenie do Klienta jest dla mnie kluczowe w relacji, dlatego też merytoryczne podejście do psychoterapii i leczenia, daje mi możliwość dopasowania technik pracy do widocznego problemu pacjenta.

Pracuję pod regularną superwizją.

specjalizacja

Od 9 lat wspieram psychoterapeutycznie osoby w kryzysach psychicznych. Obecnie współpracuję z Kliniką Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Pracuję na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym, Poradni Zdrowia Psychicznego WIM i w ramach programu pilotażowego odpowiadam za psychoterapeutyczą organizację Dziennego Oddziału Leczenia Traum.

Obecnie najczęściej pracuję z osobami, które przeżyły zdarzenia traumatyczne, których skutki nie pozwalają na ustabilizowanie emocji i odbierają komfort życia. 

cena sesji

sesja indywidualna (50 min.) – 200 zł

+ 48  696 841 840

marta.gorska@dobryschemat.pl